Kromel Genel Müdürü Fatih Üreten ile Kromel'in Kurumsal Dönüşüm Hikayesi

23 Ağustos 2017 Bizden Haberler

T.E.K Gn. Müdürlüğü'nde Yazılımcı olarak iş hayatına başladı. 3.Ordu Kom. Bilgi İşlem Subayı görevi sonrasında, 1988 yılında Goodyear-Adapazarı fabrikasında, AS400 sis. prog. olarak başladığı görevinde, çeşitli aşamalarda ve üretim, depo, satınalma, IK gibi sistemler üzerinde, 10 yıl boyunca sistemler kurma ve yönetmede ciddi katkılar sağladı. 1998 yılında HyundaiAssan firmasında IT Müdürü olarak işe başladı, yerel/uluslararası çeşitli sistemlerin kurulum, analiz ve yazılım konularında önemli çalışmalarda bulundu ve Hyundai bayi otomasyon ağının kurulmasını sağladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Fatih Üreten, 2014 yılında emekli oldu ve 1,5 yıl aradan sonra 2015 yılında, üstlendiği, Kromel Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Kromel Şirketler Grubu Genel Koordinatörlük görevini de yürütmektedir.

Sizlerle paylaşacaklarım, 1980 yılında küçük bir üretim atölyesi olarak faaliyet gösteren KROMEL'in bugün,
ulusal ve uluslararası düzeyde ticaret yapan büyük bir sanayi kuruluşuna dönüşme hikâyesidir. Süt ve Süt ürünleri ve ötesi ketçap mayonez ve daha ötesi UF, NF, MF, HE ve RO gibi yüksek teknoloji filtrasyon makine sistemlerini üretiyor olmanın verdiği gurur ve azimle, yıllardır teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, çıtayı kendimize göre sürekli olarak yükseltmenin peşindeyiz. Özel ihtisas isteyen paslanmaz sektöründe, dev adımlarla ilerlerken, aynı zamanda çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İlk kurulduğunda kendisi küçük ama hedefleri büyük olan KROMEL, bugün kendi içinde barındırdığı Peymak, Kromtech-TSS, ArGe, Yeşilada şirketleri ile bugün 38 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Bizler bu yolda günlük çözümlere değil, geleceğe yönelik, sürdürülebilir teknolojilere yatırım yaparak ilerliyoruz.
Bir makine üreticisinin olmazsa olması olan tasarım/çizim ve özellikle AR-GE çalışmalarımız ile mevcut standartlarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Amacımız, sahip olduğumuz yetiler ve içimizde barındırdığımız heyecan ile Dünya pazarında, yeni coğrafyalarda etkinliğimizi arttırmaktır. Yerel yada uluslararası platformda hızlı düşünme, planlama, karar verme, yönetme ve yönlendirme konularında temel olan asıl süreç, sahip olunan bilginin yorumlanması, şekillendirilmesi ve yönetilmesidir. Bunun için entegre bir yapının olması, dinamik şekilde çalıştırılması ve söz konusu bilginin ihtiyaç duyulan noktada, tereddütsüz doğru bir şekilde, verilecek karara temel teşkil etmesinin sağlanmasıdır.

Artan bilgi teknolojileri ve rekabetin getirdiği şartlar, işletmeleri sürekli bir değişim içerisinde olmaya zorunlu kılmıştır. Bu nedenledir ki son on yılda kurumların kendilerini, direkt olarak toplumun tüm kesimlerine anlatma ve tanıtma gerekliliği, her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır. Çünkü kurumların yaşamlarını uzun süre devam ettirebilmeleri, onları kuşatan, onlarla ilişki içinde olan grupların beklentilerinin karşılanması ile mümkün olacaktır. ERP'nin, sektörümüzde, büyük, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin bir uçtan bir uca, tüm işlemlerini verimli hale getirmesine, anında ve eksiksiz bilgi edinmesine ve kârlı bir büyümeyi hızlandırmasına olanak sağlayan, eksiksiz bir iş yönetimi uygulaması olduğu aşikârdır. Tek bir sistem aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bilgilere anında erişme olanağı sağlayan ERP, birbirine bağlı olmayan iş süreçlerinden veya sistemlerden kaynaklanan planlama ihtiyacı ve sorunlarını tamamen ortadan kaldırmıştır. Satış ve pazarlama, müşteri, muhasebe/finans, satınalma, üretim ve saha operasyonları çapında, tüm süreç ve işlevleri tek bir sistemde birleşik hale getirmekte, tedarikçileriniz ile olan süreçlerinizi planlı ve kontrol altında tutarken, oluşan bilgiyi yoruma hazır bir durumda kullanıcıya sunmaktadır. Böylece işletmenizin, iş süreçleri açısından sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlarken, yönlendirici ve doğru raporlar sayesinde, karar verme aşamasında yönetime destek oluşturur. Kritik önem taşıyan işletme bilgilerini, güvenli tek bir veri tabanında saklar; bu sayede, genellikle birbiriyle tutarsız farklı sistemlerden bilgi toplamak zorunda kalmadan, anında sağlıklı verilere erişilmesine olanak sağlar. Satış ve müşteri hizmetlerini daha iyi yönetmenize yardımcı olarak, yerleşik müşteri ilişkileri yönetimi araçları ile müşteri tatminini sağlamada, rakiplerinize göre, göreceli olarak birkaç adım öne geçmenizde önemli rol oynar. Hızla ilerleyen teknolojiler doğrultusunda KROMEL Grup olarak, her zaman kendimizi revize ederek, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek amacıyla, sistematik düşünce yapısına kendimizi uyarlayarak, hızlı davranarak, tecrübemizi ve profesyonelliğimizi en üst seviyelere taşımayı amaçlamaktayız.

Sistemler olsa da, kurumların temel ve tek hazinesi, sahip olduğu insan kaynağıdır. İnsan kaynağının kapasitesi, deneyimi ve tecrübesi, kurumun başarısına direkt etki eder. İnsan kaynağı konusunun hayati önem teşkil etmesi, Kromel olarak üzerinde titizlikle durduğumuz, gelecek planlarımız için çok önemli bir ayrıntıdır. Bu sebeple, örnek oluşturacak şekilde, elemanlarımızın, stajyerliklerinden, işe alımlarına kadar tüm özellikleri kayıt altına alınmakta ve takip edilmektedirler. Bu amaçla, 8 Mart 2016 tarihinde Sakarya Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile süt ve süt ürünleri üreten makineler ve bu makinelerin üreteceği süt ürünleri konusunda araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. İmzalanan işbirliği protokolü ile Kromel olarak yürüttüğümüz projelerde, gerekli akademik destekler alınacak ve üretim çalışmalarımızın bilime dayalı koordinasyonu sağlanacaktır. Rekabet koşullarının iyice sertleştiği bu günlerde, firmalar yeni projeler üreterek kendi farkını yaratmaya çalışmaktadırlar. Firmalar yaşanan ekonomik durgunluk ve yoğun rekabet koşullarının var olduğu bu dönemde, yatırımlarını teknolojiye yaparak, hesaplanabilir risklerle üretimin standartlaştığı ve yoğun el emeği olmadan otomasyonla kapasite ve kalitenin arttığı, maliyet giderlerinin ise düştüğü karlı bir ortamı planlamaktadırlar. Sakarya Üniversitesi Tekno Kent içerisinde bulunan Ar&Ge şirketimizin, üniversite beyin gücü desteği ile yaratacağı sinerji, mevcut makinelerimiz için revizyonlar, üretmeyi planladığımız “AKILLI” makineler için ise temel teşkil etmektedir. Çünkü biz biliyoruz ki eğitim, araştırma ve yenilikçi teknolojiler olmadan sektörde varlığını devam ettirmek, imkânsız hale gelmiştir. Eğitimine verilen destek ile, iş ve üretim süreçlerinin daha öğrenci iken öğretildiği insan kaynağı sayesinde, ERP, CRM, Tasarım, vb. gibi sistemlerin, tüm fonksiyonları ile üretimden saha operasyonlarına kadar etkin olarak kullanılabilmesi, çalıştırılması, bilginin oluşturulması, yönetilmesi ve raporlanması, firma için en büyük birikim ve kazançtır.

Bu başarımızın arkasında, kendini sürekli geliştiren vizyoner bir ekip çalışması bulunmaktadır. Tüm çalışanlarımızın sahip olduğu bu yetiler ile bugün sektörün en güvenilir firmaları arasında yer almaktan büyük onur duymaktayız.

KROMEL sahip olduğu bu çalışma gücü ile hizmet verdiği sektörde, ulusal ve uluslararası platformdaki finansal ve operasyonel başarılarını, önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edecektir. Bizler, dün de, bugün de, yarın da yeniliğin temsilcisi ve kalitenin adı olarak, sağlıklı gıda üretim ve tüketimine değer katan bir firma olmaya devam edeceğiz.