Ar-Ge Merkezi İle Daha Güçlüyüz

22 Mart 2019 Bizden Haberler

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Bugün ülkemizde Arge Merkezi ünvanını almış 42 farklı sektörde1152 firma bulunmaktadır. Kromel, Makine ve Teçhizat sektöründe Arge Merkezi ünvanını kazanmış kendi faaliyet alanında lider bir firmadır.

Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya Rekabet Sıralamasında en üst seviyelerde yer almaktadır.

Hedefimiz yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının ülke ekonomimize katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak geri dönmesidir.

Bu ünvan ile bizler, kalite ve yenilik alanında tamamlanmış olduğumuz projelerimize bu yıl daha anlam katmış olduk.

2018-2020 eylem planlarımızda büyük önem verdiğimiz Ar-Ge stratejimiz doğrultusunda özgün ve yenilikçi ürünler geliştirmeye öncelik vereceğiz. Oluşturmuş olduğumuz Ar-Ge altyapısının sürdürebilir bir şekilde büyümesini sağlayabilecek Ar-Ge stratejilerimiz günün ve gelecek beklentilerin karşılanmasına yönelik olacaktır. Bu kapsamda hali hazırda sürdürdüğümüz üniversite işbirlikleri, uzun dönemli stajyer alımları, akademik anlamda destekler, fikri mülkiyet hakları, teknik eğitimler gibi konular stratejimiz içinde bulunmaktadır.

Kurulduğu günden bugüne her zaman yeninin, yeniliğin peşinde olan Kromel Makina sahip olduğu tecrübesini önüne katarak Ar-Ge Merkezi ile uluslararası düzeyde rekabet edebilen ve ülkesini en iyi şekilde temsil eden firma olma hedefindedir.

Ar-Ge merkezimiz ile teknolojik bilgi üretmek, ürünlerimizde ve üretim süreçlerimizde yenilikler yapmak, ürün kalitemizi ve standartlarımızı daha yüksek noktalara taşımak, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerimizi düşürmek, sahip olduğumuz teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamını arttırarak ülkemize fayda sağlamak, katma değeri yüksek ürünler üreterek markamızı Dünya’nın her yerinde bilinir kılmak için çalışıyoruz. Çalışmaya, üretmeye, başarmaya ve kazanmaya devam edeceğiz...