EHEDG Hijyenik Tasarım

-Gıda Üretiminde Hijyen Kurallarına Uymak Yeterli Değildir

Gıda üretimi sırasında gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için üretimin tüm aşamalarında hijyen kurallarının yerine getirilmesi gerekir. Genel bir yaklaşım ile üretim ortamının temiz, çalışanların titiz olmaları; üretim sırasında gıda işleme parametrelerinin sağlanması çoğu kez yeterli gelmemektedir. Tesis kurulma ve makine teçhizat satın alımı sırasında “Mekanik tasarım mı önemlidir?” yoksa “Hijyenik tasarım mı önemlidir?” sorularının cevabının en başta, bilinçli bir şekilde verilmesi gerekir.

-Dünya’da Her Gün Binlerce Kişi Gıda Kaynaklı Hastalıklardan Hayatını Kaybediyor

2008 yılında Kanada’da kaydedilen “Listeriosis” salgını “Maple Leaf Foods” firması ile ilişkili bulunmuştur. Bu salgında yaklaşık 22 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi ise tedavi altına alınmıştır. Can kaybının yanı sıra firma maddi açıdan da büyük kayba uğramıştır. Ne üzücüdür ki her gün Dünya’da bu tip olaylar sıklıkla artmakta ve firmalar maddi manevi çok büyük zararlar ile karşı karşıya gelmektedirler. Bu ve benzer olaylar göstermektedir ki, en iyi tasarımları çok iyi fiyatlara satın alarak Dünya’nın en iyi gıda ürünleri üreten firma unvanına sahip olabilirsiniz. Ancak ürünlerinizi ürettiğiniz makine hattınız “Hijyenik Tasarım” düşünülerek tasarlanmadıysa, bir gün bu üzücü durumlar ile karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacaktır.

-Hijyenik Tasarım ve Hijyenik Üretim Ayrılmaz Bir Bütündür

Bu tür olaylar ile karşılaşmamak adına üretim hattınızda, baştan sona hijyenik olarak tasarlanmış makine ve cihazları tercih etmeniz gerekmektedir. “Hijyenik Tasarım” yaklaşımı ile hat üzerinde kullanılacak makine ve tesisatlarında, gıda dâhil herhangi bir fiziksel-kimyasal-biyolojik yabancı madde birikimi, çevreden bulaşma olmaması; tüm hattın kolay ve etkili bir şekilde temizlenebilmesi garanti altına alınır. Bunların sağlanabilmesi için de makine, tesisat ve yardımcı eleman üretiminin “Hijyenik Tasarım” kriterleri temel alınarak en baştan tasarlanması, uygun malzemeler ve yöntemler kullanılarak bir araya getirilmesi gerekir.

-EHEDG ile Hijyenik Tasarım Devrimi Ülkemizde de Başlıyor

“Hijyenik Tasarım” ile ilgili bilgi birikimini oluşturmak ve yaymak üzere 1989 yılında kurulan Avrupa Hijyenik Tasarım ve Mühendislik Grubu (EHEDG, “European Hygienic Design and Engineering Group”, www.ehedg.org),  gıda-makine-tasarım-mühendislik-hijyen kesişiminde uygulamaya yönelik çözümler üreten kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. EHEDG cihaz üreticileri, gıda sanayi, üniversiteler, araştırma enstitüleri, gıda ile ilgili devlet kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyumdur. Gıda ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi sırasında hijyen uygulamalarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını hedef edinmiştir. Bunun hijyenik mühendislik ve tasarım çözümleri ile sağlanması konusunda faaliyetler yürütür. Gıda güvenliği kavramı altında tanımlanan HACCP, ISO 22000 gibi çözümlere gıda-makine tasarım-mühendislik-hijyen kesişimin de uygulamaya yönelik çözümler üretmekte, bunlarla ilgili yayınlar yapmakta; toplantılar düzenlemektedir. Ülkemizde bu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Gıda Güvenliği Derneği (www.ggd.org.tr) ile işbirliği içindedir.

-Kromel’den Yine Bir İlk

Bugün EHEDG 32 ülkede faaliyet göstermekte olup, Dünya’nın önde gelen kuruluşlarından 424 şirket üyesi bulunmaktadır (http://www.ehedg.org/membership/ehedg-members/). Bunlar arasında Türkiye’den sadece beş firma (ikisi süt işleme makineleri alanında) bulunmaktadır. Kromel Grup bu konuda da öncü olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Kromel Grup olarak bu üyelik kapsamında bizler, EHEDG üyesi ve Akredite EHEDG Eğitmeni Prof. Dr. Y. Onur Devres (http://www.ehedg.org/training-education/authorized-trainers/) tarafından düzenli olarak eğitimler almakta, makine ve ekipman tasarımlarımızda EHEDG’in ön gördüğü “Hijyenik Tasarım” kurallarını uygulamaktayız.  

-Bir Makinenin Fiyatı ve Fonksiyonelliğinin Yanında Hijyenik Tasarımı da Önemlidir

Genelde gıda hattı üzerinde kullanılacak bir işleme makinesi satın alınırken en önemli husus fonksiyonelliği ve fiyatı olmaktadır. Diğer taraftan parası ödenip, tesise geldiğinde ve devamında devreye alındığında, temizlenebilirliği ancak uygulama sırasında test edilmektedir. Çoğu zaman da sıkıntılar yaşanmakta, ancak yukarıda da belirtildiği gibi “keşke” için geç kalınmaktadır: “Keşke mekanik tasarımın yanı sıra, aynı zamanda hijyenik tasarımlı da olanı tercih etseydik!”.

“Hijyenik Tasarım”, bir gıda üretim fabrikasının cihaz ve tesisat alt yapısı tasarımını tümden kapsar. Bu kavramın içine çalışanlar da girer. Hijyenik uygulama, tesis ile iyi üretim uygulamaları ve iyi hijyen uygulamaları arasında entegrasyonu sağlar. Proses tasarımı kapsamında güvenli, valide edilmiş ürün ve işlemlerin tasarımı yapılır. Bu sırada proses kontrolü yapılarak her bir partideki ürünlerin, ürün ve proses gereksinimlerinin sürekli bir şekilde sağlanmasını garanti altına alınır. “Hijyenik Tasarım”, aslında bir anlamda gıda üretimi altyapısı olup, gıdayı üretmek için gerekli tüm fiziksel gereksinimleri kapsar. Kromel Grup “Hijyenik Tasarım” kuralları ile ürettiği makine ve ekipmanları sayesinde müşterilerinin ileride yaşayabilecekleri tüm sorunları yaşamadan diskalifiye etme avantajı sunmaktadır.   

-Kromel Grup Makine ve Ekipmanları ile Sizler de Bir Adım Öne Geçin

Bu süreçte Kromel Grup olarak bizlere düşen misyon, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin çizimlerini mevzuata ve EHEDG “Hijyenik Tasarım” kurallarına göre tasarlamak ve müşterilerimizin hizmetine sunmaktır. Bu sayede Prof. Dr. Y. Onur Devres öncülüğünde alacağımız eğitim ve uygulama çalışmaları ile bir ilke daha imza atmış olacağız. Kromel Grup 36 yıllık tecrübesi, sektörde sahip olduğu güçlü imajı, kaliteli makine ve ekipmanları, çalışma prensipleri, yenilikçi ruhu, müşterilerine verdiği güvence ile her zaman olduğu gibi bundan sonrada aynı kalite ile yoluna devam edecektir. Çünkü bizler gıda sektörüne hizmet veriyor ve insan sağlığını çok önemsiyoruz. Sağlıklı gıda ürününün sadece hijyenik şartlarda üretim ile gerçekleşmediği aşikardır. Bunun yanında “Hijyenik Tasarım” kuralları ile tasarlanan makine ve ekipmanlar ile desteklenmelidir. İşte ancak o zaman sağlıklı ve hijyenik üretim yapabilir, insan sağlığına katkıda bulunabilirsiniz.

Kromel Grup olarak, bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen ve her daim değerli bilgilerine başvurduğumuz Prof. Dr. Y. Onur Devres’e katkılarından ötürü teşekkür ederiz.