Tarım ve Hayvancılık

Hijyenik süt tam olarak sağlıklı süt kriterlerini karşılamamaktadır, sütteki hijyen sorunu hayvan sağlığı noktasında önemlidir.Sütün elde edildiği hayvanların sağlıklı olması ve sağlıklı yemlerle beslenmesi birinci şarttır.Yemlerle ve ilaçlarla süte geçen istenmeyen kalıntılar olabilir.Bu nedenle amaç sağlıklı süt elde etmektir.Hayvancılık işletmelerin geliştiirlmesi , rutin hayvan sağlık kontrollerinin yapılması , elde edilen sütün toplama merkezlerinde , çiftliklerde ve işleme yerlerindeki kontrollerin istenilen düzeyde yapılması gerekmektedir.


KROMEL süt soğutma zinciri alanında Türkiye'de 20002 yılından itibaren 5000 farklı noktada irili -ufaklı Süt Toplama merkezi kurulumu ve soğutma merkezleri oluşturmuştur.KROMEL teknolojisinin katkıları ile sütün sağım sonrası kısa sürede soğutularak mikroorganizmaların hızlı gelişimi engellenmektedir.Çiğ süt içerisindeki sıcaklığa bağlı olarak bakteri gelişim oranlarını durduran bu yöntemler ile süt hayvancılığının , değerli süt üretimine katkıda bulunulmuştur.


Türkiye literatüründe yer alan 12000 ton/yıl kapasitesinin 24000 ton/yıl'a cıkarılması arzusu ise Sütün ıslahındaki teknoloji ekipmanlarının kullanılması ve süt hayvancılığının kesim hayvancılığına dönüşmesini engelleyecektir.Günümüz Türkiyesinde kriz ekonomisi ile değişen süt fiyatları ve süt arzının düşmesi de Süt Hayvancılığı yapan halkımızın yeterli ekonomik ve teknolojik gücü olmamasına bağlıdır.
Hayvancılığın gelişiminde sağım merkezleri, süt toplama merkezleri , sütün hijyenik ortamda Nakil tankları ile taşınması birincil hedef olmalıdır.